gantry-media://Slidershow/slider_03_v1.jpg

 

 

 


1 Niedziela Adwentu
27.11. 2022

1. Dzisiaj Msze św. o godz. 7.00, 10.00, 16.00. Jest to równocześnie kolejna niedziela synodalna. Caritas Parafialna rozprowadza dziś chlebki miłosierdzia oraz świece na stół wigilijny. O godz. 15.30 wypominki za zmarłych i Msza święta. O godz. 17.00 Różaniec św. za śp. Stanisława Garwola.
2. Roraty codziennie: o godz. 6.30 Godzinki oraz Msza święta. Zapraszam do licznego udziału dzieci, młodzież oraz starszych.
3. Poniedziałek - rocznica święceń biskupich Ks. Bpa Andrzeja Jeża. Pamiętajmy w swoich modlitwach. O godz. 14.00 pogrzeb śp. Stanisława Garwola. O 13.30 wprowadzenie i Różaniec święty.
4. Wtorek - rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMPanny. 
5. Środa - święto św. Andrzeja Apostoła. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. Od godz. 17.00 Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i starszych.
6. Czwartek -modlić się będziemy o powołania do służby Bożej w Kościele. Po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja P. Jezusa do godz. 22.00. 
7. Piątek - od godz. 8.00 odwiedzę chorych i starszych z posługą sakramentalną z racji I Piątku. Modlić się będziemy za misje i misjonarzy oraz wspierać materialnie.
8. Sobota - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. Po Mszy św. o godz. 7.00 Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi.
9. Niedziela - dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Składka do puszek na ten cel po każdej Mszy świętej. Proszę Rycerstwo Niepokalanej o jej przeprowadzenie. Po Prymarii zmiana tajemnic różańcowych. Po Sumie spotkanie dzieci komunijnych wraz z rodzicami. Służenie LSO: godz. 7.00 – Tokarczyk Szymon, Godoń Łukasz, Koszut Marcin, Tokarczyk Dawid; godz.10.00 - Łatka Jacek, Łatka Filip, Biryt Łukasz, Godoń Kamil; godz.16.00 - Stawiarski Ireneusz, Pasoń Paweł.
10. Proszę Członków Rady Parafialnej o dokonanie zbiórki za miesiąc listopad i grudzień. Zeszyty znajdują się w zakrystii.
11. Składam serdeczne podziękowanie Panu Stanisławowi Jurkowskiemu oraz jego Pracownikom za obrobienie szpalet okiennych przy nowo wymienionych oknach w naszym kościele. Bóg zapłać! Dziękuję również Grzegorzowi Maciuszkowi za odwiezienie złomu. Bóg zapłać! Składam serdeczne podziękowanie Paniom za zrobienie dekoracji adwentowej. Bóg zapłać!
12. Solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia a także chorym i cierpiącym naszej Parafii życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej oraz świętych Patronów.


Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
20.11. 2022

1. Dzisiaj Msze św. o godz. 7.00, 10.00, 16.00. Patronalne Święto LSO i KSM. Światowy Dzień Młodzieży, Dzień Życia Kontemplacyjnego oraz Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. O godz. 15.30 wypominki za zmarłych i Msza św. Po każdej mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Akt poświecenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Za pobożny udział w tym nabożeństwie można uzyskać Odpust Zupełny pod zwykłymi warunkami.
2. Poniedziałek - wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
3. Wtorek - wspomnienie św. Cecylii, dziew. i męcz., patronki śpiewu kościelnego.
4. Środa - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. Pół godz. wcześniej wypominki i Różaniec za zmarłych.
5. Czwartek - wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac, prezb., i Towarzyszy.
6. Piątek - „Życie jest chwilą”. Pod takim hasłem odbędzie się dekanalne spotkanie młodzieży w Biegonicach. Zapraszam naszą młodzież do udziału!
7. Sobota - spotkanie LSO o godz. 8.00. O godz. 10.00 w kinie Sokół będzie projekcja filmu pt. „ Prorok” o bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim. Cena biletu 12 zł. Chętnych na wyjazd proszę o zgłaszanie się w zakrystii do środy włącznie. Wyjazd autokarem o godz. 9.00 z parkingu przy kościele.
8. Niedziela - rozpoczęcie okresu Adwentu.  Służenie LSO: godz. 7.00 – Koszut Marcin, Tokarczyk Dawid, Łatka Jacek, Łatka Filip, godz.10.00 - Biryt Łukasz, Godoń Kamil, Stawiarski Ireneusz, Pasoń Paweł, godz.16.00 - Tokarczyk Szymon, Godoń Łukasz.
9. Od przyszłej niedzieli Caritas parafialna będzie rozprowadzać świece adwentowe
10. Składam serdeczne podziękowanie osobom, które pomogły w sprzątaniu kościoła w związku z wymianą okien. Bóg zapłać!
11. Solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia a także chorym i cierpiącym naszej Parafii życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej oraz świętych Patronów.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.
Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.
Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.
Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.
Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcyb. Stanisław  Gądecki
Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku