gantry-media://Slidershow/slider_03_v1.jpg

 

                                             Intencje Mszalne
                                          18.01 - 24.01.2021

Poniedziałek - 7.00 
1)  O pokój w ludzkich sercach i na świecie
2) + Bożena i Stanisław Olchawa
+ Adam Sychowski od Dominiki i Tomasza Szewczyk z rodziną ( poza parafią)
+ Władysław Tudaj od Wiesławy Szewczyk ( poza parafią)
+ Jan Pierzchała od Ilony Janik z Tomaszem ( poza parafią)
+ Anna Kałuzińska od Urszuli i Kazimierza Zięć ( poza parafią)
Wtorek - 7.00  
1)  + Katarzyna Kurowska od córki Anny
2) + Olivia Głębocka od Anity i Łukasza Niemiec z rodziną
+ Adam Sychowski od Ewy i Pawła Pawlik z Rafałem ( poza parafią)
+ Władysław Tudaj od Eweliny i Piotra Olchawa ( poza parafią)
+ Jan Pierzchała od Katarzyny Janik ( poza parafią)
+ Anna Kałuzińska od córki Danuty z mężem ( poza parafią)
               18.00 - W int. małżeństw i rodzin naszej Parafii, o powołania do służby w Kościele oraz o dobrą śmierć
Środa - 7.00  
1)  + Adam Sychowski od mamy Elżbiety
2) + Olivia Głębocka od koleżanek Oliwii i Kai
+ Adam Sychowski od Jolanty i Leszka Olchawa z rodziną ( poza parafią)
+ Władysław Tudaj od Marii Zielińskiej z rodziną ( poza parafią)
+ Jan Pierzchała od Aleksandra Janika z żoną ( poza parafią)
+ Anna Kałuzińska od wnuczki Małgorzaty z mężem i dziećmi ( poza parafią)
             18.00 – 1) + Zofia i Wojciech Owsianka
                              2) Dziękczynno-błagalna w int. Patrycji z ok. 14-urodzin                                                                                                                                                                                                                                                                        Czwartek - 7.00  
1)  + Katarzyna Kurowska od córki Beaty z rodziną
2) + Olivia Głębocka od Agaty i Pawła Koszut z rodziną
+ Adam Sychowski od Józefa Bieniek z rodziną ( poza parafią)
+ Władysław Tudaj od rodziny Gryźlaków z Barcic (poza parafią)
+ Jan Pierzchała od Róży św. Jana Pawła II ( poza parafią)
+ Anna Kałuzińska od wnuczki Moniki z mężem ( poza parafią)
Piątek - 7.00  
1) + Katarzyna Kurowska od syna Grzegorza z rodziną
2) Dziękczynno-błagalna w int. pewnej rodziny
+ Adam Sychowski od Pawłą Kwiatkowskiego z rodziną ( poza parafią)
+ Władysław Tudaj od Czesława Tudaja ( poza parafią)
+ Jan Pierzchała od Zofii i Stanisława Tudaj ( poza parafią)
+ Anna Kałuzińska od wnuczki Anny z Piotrem ( poza parafią)
Sobota - 7.00 
1)  + Stanisław Cabała w rocz. śm. wspominając syna Jana
2) + Olivia Głębocka od Stanisławy Wnęk z rodziną
+ Adam Sychowski od Marcina Kwiatkowskiego z rodziną ( poza parafią)
+ Władysław Tudaj od Agnieszki i Jacka Tudaj ( poza parafią)
+ Jan Pierzchała od Moniki i Tadeusza Hajduk z Łukowicy ( poza parafią)
+ Anna Kałuzińska od Władysława Błaszczyka ( poza parafią)
Niedziela - 7.00 - 1) + Joanna ( w rocz. śm.) i Franciszek Stawiarscy wspominając synów Franciszka, Józefa i Janusza
                                    2) + Olivia Głębocka od Anny i Jarosława Kowalczyk z rodziną
+ Adam Sychowski od pracowników firmy ROLBUD-DACH ( poza parafią)
+ Władysław Tudaj od Marii i Kazimierza Godoń z rodziną ( poza parafią)
+ Jan Pierzchała od Janiny Wojnarowskiej z rodziną ( poza parafią)
+ Anna Kałuzińska od córki Teresy z mężem i dziećmi ( poza parafią)
                    10.00 – Za Parafian
                    16.00 – + Stanisław Motawa w 10 rocz. śm. wspominając żonę Anielę                     

Intencja Apostolstwa Modlitwy na styczeń 2021:  Intencja ewangelizacyjna:  Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za                                                                                                                                                                          siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.